ലണ്ടൻ - ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാല്‍നട യാത്രാ യോഗ്യമായ നഗരം

കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ നടക്കാന്‍ ഇറങ്ങുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനും നഗരത്തിന്റെ ഭാവിക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്നും പറയുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാല്‍നട യാത്രയ്ക്ക് യോഗ്യമായ നഗരമാകാൻ ഒരുങ്ങി ലണ്ടൻ . 2041-ഓടെ 80 ശതമാനം യാത്രകളും കാല്‍നട, സൈക്കിള്‍, പൊതുഗതാഗതം സംവിധാനം വഴിയാകുമെന്ന് ലണ്ടന്‍ മേയര്‍ സാദിക്ക് ഖാന്‍ പറഞ്ഞു.വായു മലിനീകരണം തടയാനും ആളുകളുടെ ആരോഗ്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആണ് ഇങ്ങനൊരു പദ്ധതി ഒരുക്കുന്നത്. 8.8 മില്യണ്‍ ആളുകളാണ് ലണ്ടനില്‍ താമസിക്കുന്നത്. 'കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ നടക്കാന്‍ ഇറങ്ങുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനും നഗരത്തിന്റെ ഭാവിക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്നും പറയുന്നു .കാറുകളില്‍ സ്ഥിരം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ അപേക്ഷിച്ച് നടക്കുകയും സൈക്കിള്‍ ചവുട്ടുകയും ചെയുന്നവര്‍ക്കിടയില്‍ ഹൃദയാഘാതവും ഹൃദയ സംബന്ധ അസുഖങ്ങള്‍ മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന മരണങ്ങളും കുറവായിരിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നു.ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ലോകജനസംഖ്യയിലെ 92 ശതമാനം ആളുകളും വായു മലനീകരണം കൂടുതല്‍ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ആണ് ജീവിക്കുന്നത്.2015-ല്‍ കിങ്‌സ് കോളേജ് ലണ്ടന്‍ നടത്തിയ പഠനം അനുസരിച്ചു വായു മലിനീകരണം മൂലം ലണ്ടനില്‍ ഓരോ വര്‍ഷവും 9,500 പേരാണ് മരിക്കുന്നത്.പുതിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇവിടുത്തെ മോട്ടോര്‍ ട്രാഫിക്കില്‍ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും കൂടുതല്‍ ആളുകളെ നടക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.ഒരോ ലണ്ടന്‍കാരും ദിവസം 20 മിനിറ്റ് സൈക്കിള്‍ ചവിട്ടുകയോ നടക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഗ്രെയ്റ്റര്‍ ലണ്ടന്‍ അതോറിറ്റി ഗവേഷണം പറയുന്നത് . ഇത് ബ്രിട്ടണിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് 1.7 ബില്യണ്‍ പൗണ്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് പഠനം പറയുന്നു.ഇതിനായി , പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് (പിഎച്ച്‌ഇ) ഇതിന് പൂർണ പിന്തുണ നല്‍കുന്നുണ്ട് . 2.9 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ ആണ് 'ഹെല്‍ത്തി സ്ട്രീറ്റ്്സ് ' പദ്ധതിക്കായി നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2041-ഓടെ ലണ്ടനിലെ ജനസംഖ്യ 10.8 മില്യണ്‍ എത്തിയേക്കും, അതോടെ ഒരു ദിവസം 50 ലക്ഷം അധിക യാത്രകള്‍ വേണ്ടി വരുമെന്ന് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാല്‍നട യാത്രയ്ക്ക് യോഗ്യമായ നഗരമാകാൻ ഒരുങ്ങി ലണ്ടൻ . 2041-ഓടെ 80 ശതമാനം യാത്രകളും കാല്‍നട, സൈക്കിള്‍, പൊതുഗതാഗതം സംവിധാനം വഴിയാകുമെന്ന് ലണ്ടന്‍ മേയര്‍ സാദിക്ക് ഖാന്‍ പറഞ്ഞു.വായു മലിനീകരണം തടയാനും ആളുകളുടെ ആരോഗ്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആണ് ഇങ്ങനൊരു പദ്ധതി ഒരുക്കുന്നത്. 8.8 മില്യണ്‍ ആളുകളാണ് ലണ്ടനില്‍ താമസിക്കുന്നത്. 'കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ നടക്കാന്‍ ഇറങ്ങുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനും നഗരത്തിന്റെ ഭാവിക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്നും പറയുന്നു .കാറുകളില്‍ സ്ഥിരം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ അപേക്ഷിച്ച് നടക്കുകയും സൈക്കിള്‍ ചവുട്ടുകയും ചെയുന്നവര്‍ക്കിടയില്‍ ഹൃദയാഘാതവും ഹൃദയ സംബന്ധ അസുഖങ്ങള്‍ മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന മരണങ്ങളും കുറവായിരിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നു.ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ലോകജനസംഖ്യയിലെ 92 ശതമാനം ആളുകളും വായു മലനീകരണം കൂടുതല്‍ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ആണ് ജീവിക്കുന്നത്.2015-ല്‍ കിങ്‌സ് കോളേജ് ലണ്ടന്‍ നടത്തിയ പഠനം അനുസരിച്ചു വായു മലിനീകരണം മൂലം ലണ്ടനില്‍ ഓരോ വര്‍ഷവും 9,500 പേരാണ് മരിക്കുന്നത്.പുതിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇവിടുത്തെ മോട്ടോര്‍ ട്രാഫിക്കില്‍ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും കൂടുതല്‍ ആളുകളെ നടക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.ഒരോ ലണ്ടന്‍കാരും ദിവസം 20 മിനിറ്റ് സൈക്കിള്‍ ചവിട്ടുകയോ നടക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഗ്രെയ്റ്റര്‍ ലണ്ടന്‍ അതോറിറ്റി ഗവേഷണം പറയുന്നത് . ഇത് ബ്രിട്ടണിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് 1.7 ബില്യണ്‍ പൗണ്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് പഠനം പറയുന്നു.ഇതിനായി , പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് (പിഎച്ച്‌ഇ) ഇതിന് പൂർണ പിന്തുണ നല്‍കുന്നുണ്ട് . 2.9 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ ആണ് 'ഹെല്‍ത്തി സ്ട്രീറ്റ്്സ് ' പദ്ധതിക്കായി നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2041-ഓടെ ലണ്ടനിലെ ജനസംഖ്യ 10.8 മില്യണ്‍ എത്തിയേക്കും, അതോടെ ഒരു ദിവസം 50 ലക്ഷം അധിക യാത്രകള്‍ വേണ്ടി വരുമെന്ന് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.