പദവി ഒഴിയാന്‍ ചക്രവര്‍ത്തി....!!!!

ജപ്പാന്‍ ചക്രവര്‍ത്തി അകിഹിതോ 2019ല്‍ സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്യും ജപ്പാന്‍ ചക്രവര്‍ത്തിപദം അലങ്കരിക്കുന്ന അകിഹിതോ 2019 ഏപ്രില്‍ 30ന് സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്യും.1989ല്‍ അകിഹിതോ അച്ഛന്‍ ഹിറോഹിതോയുടെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ചക്രവര്‍ത്തിയായി അഭിഷേകം ചെയ്ത് അധികാരമേല്‍ക്കുന്നത്.രണ്ട് നൂറ്റണ്ടിനിടെ ജപ്പാനില്‍ ആദ്യമായാണ് ഒരു ചക്രവര്‍ത്തി സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്യുന്നത്. കിരീടാവകാശിയായ നരൂഹിതോ രാജകുമാരന്‍ അകിഹിതോയ്ക്ക് പകരം ചക്രവര്‍ത്തിയാകും പ്രധാനമന്ത്രി ഷിന്‍സോ ആബെയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗമാണ് സ്ഥാനത്യാഗത്തിന്റെ തീയതി തീരുമാനിച്ചത്.ചക്രവര്‍ത്തി പദവിയില്‍ മരണം വരെ തുടരുന്നതാണു ജപ്പാനിലെ പാരമ്പര്യം. എന്നാല്‍ അനാരോഗ്യം മൂലം സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്യാന്‍ അകിഹിതോ തീരുമാനം എടുക്കുകയായിരുന്നു. ജപ്പാനില്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ സ്ഥാനത്യാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിയമം ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ പാര്‍ലമെന്റ് സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി പുതിയ നിയമ നിര്‍മ്മാണം നടത്തിയാണ് ഇതിന് അവസരം ഒരുക്കിയത്.