30​ ലക്ഷം വർഷം മുമ്പു മനുഷ്യന്‍ ഇരുകാലിൽ നടന്നതായി പഠനം

മനുഷ്യ​​ന്‍റെ മുൻഗാമികൾ ഏകദേശം 30​ ലക്ഷം വർഷം മുമ്പുള്ള കാലം ഇരുകാലിൽ നടന്നിരുന്നതായി പഠനം മനുഷ്യ​​ന്‍റെ മുൻഗാമികൾ ഏകദേശം 30​ ലക്ഷം വർഷം മുമ്പുള്ള കാലം മുതൽ തന്നെ ഇരുകാലിൽ നടന്നിരുന്നതായും നിവർന്നുനിനിവർന്നുനിൽക്കുകയും ചെയ്​തിരുന്നതായി പഠനം. മനുഷ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളും അന്നുമുതലേ രണ്ടു​ കാലിലാണ്​ നടന്നിരുന്ന് മനുഷ്യ പരിണാമത്തി​​െൻറ അന്വേഷണ വഴികളിൽ ഈ കണ്ടെത്തൽ വളരെ അമ്പരപ്പുണ്ടാക്കുന്നു​വെന്ന്​ സയൻസ്​ അഡ്വാൻസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിൽ ​യു.എസിലെ ഡാർട്​മൗത്ത്​ കോളജിലെ അസോസിയേറ്റ്​ പ്രഫസർ ജെറമി ഡിസിൽവ പറയുന്നു. ഇത്യോപ്യയിലെ ദികിക മേഖലയിൽ 2002ൽ കണ്ടെത്തിയ ആസ്​ട്രലോപിത്തിക്കസ് വിഭാഗത്തിൽപെട്ട പെൺകുഞ്ഞി​​ന്‍റെ അസ്​ഥികൾ പഠനവിധേയമാക്കിയതിൽ നിന്നാണ്​ ഗവേഷക ലോകം ഇൗ കണ്ടെത്തലിൽ എത്തിച്ചേര്‍ന്നത്. കാലുകൾ എന്തിനുവേണ്ടിയൊക്കെ ഉപ​േയാഗിച്ചുവെന്നും ഇതെങ്ങനെ വികസിച്ചുവെന്നും മനുഷ്യ പരിണാമാവസ്​ഥയെക്കുറിച്ച്​ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുതരുന്നുവെന്നും ഗവേഷകർ പരിശോധിച്ചു. രണ്ടര വയസ്സാണ്​ ഈ കുട്ടിക്ക്​ പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത്​. ആ സമയം കുഞ്ഞ്​ രണ്ടു കാലിൽ നടന്നിരുന്നതയാണ് കണ്ടുപ്പിടിത്തം. മരങ്ങളിലും അമ്മയുടെ ​ദേഹത്തിലുമായി കൂടുതൽ സമയവും ചെലവഴിച്ചിരുന്നതായ സൂചനകളുമുണ്ട്​. എന്നാൽ, ഇവരുടെ ആഹാര​ത്തെക്കുറിച്ചും പാരിസ്​ഥിതിക ചുറ്റുപാടിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നത്​ ബുദ്ധിമുേട്ടറിയതാണെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.