കഷ്ടപ്പെട്ട് പിടിച്ചാലെന്താ....കീശ നിറയ്ക്കാം

പസഫിക് ജിയോഡക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൊളസ്‌ക ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട ജീവികളാണിവ.തെക്കന്‍ അമേരിക്കയിലെ കടല്‍ത്തീരങ്ങളിലാണ് ഇവ ലഭിക്കുന്നത്.പനോപ്യേ ജിനറോസ എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയനാമം.ലോകത്തേറ്റവും കാലം ജീവിക്കുന്ന ജീവികളിലൊന്നുകൂടിയാണ് ജിയോഡക്ക്.ശരാരശരി 140 വര്‍ഷം ജീവിക്കും. ഒരു പെണ്‍ ജിയോ ഡക്കിന് 5 മില്യണ്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്.എന്നാലും വന്‍തോതില്‍ ഇവ ചത്തൊടുങ്ങുന്നുണ്ട്