ഇതാണ് ശരിക്കും ബംപര്‍ ലോട്ടറി

ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ലോട്ടറി സമ്മാനത്തുക അമേരിക്കയിലെആശുപത്രി ജീവനക്കാരിക്ക്. ഏകദേശം 758.7 മില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ ജാക്ക്‌പോട്ടാണ് ഇവര്‍ക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്നത്.