വൈദ്യുതിയിലോടുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന

വൈദ്യുതിയിലോടുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നാലു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 10 ലക്ഷം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ നിരത്തില്‍ ഇറക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം വൈദ്യുതിയിലോടുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കി കേരള സര്‍ക്കാര്‍ രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനുള്ളിൽ വൈദ്യുതിയിലോടുന്ന രണ്ടു ലക്ഷം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും അരലക്ഷം ഓട്ടോറിക്ഷകളും 3000 ബസുകളും നിരത്തിലിറക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വൈദ്യുതി വാഹനനയം. നാലു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 10 ലക്ഷം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ നിരത്തില്‍ ഇറക്കാനാണ് നയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് .കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭായോഗം വൈദ്യുതി വാഹനനയത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു.ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കാനും നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനും സാങ്കേതിക ഉപദേശക സമിതിയെ രൂപീകരിക്കാനും തീരുമാനമായി 120 വോൾട്ടിൽ താഴെ ശക്തിയുള്ള ബാറ്ററിയിലോടുന്ന വാഹനങ്ങളെ ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളായും 500 വോൾട്ടിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളതു ഹെവി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളായും കണക്കാക്കും.ചാർജിങ്ങിനു സബ്സിഡി നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി നൽകാനും ഇ–ഓട്ടോകൾക്കു 30,000 രൂപ പ്രോൽസാഹന സഹായം നൽകാനും തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് നഗരങ്ങളിൽ ഇനി ഇ–ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കു മാത്രം പെർമിറ്റ് നൽകാനും നയത്തിൽ നിർദേശമുണ്ട്. വാഹനനികുതി ഇളവും സൗജന്യ പെർമിറ്റുകളും സൗജന്യ പാർക്കിങ് സൗകര്യമൊരുക്കലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകണമെന്നും ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.