സര്‍ക്കാര്‍ മഹത്വം വാഴ്ത്തിപ്പാടാന്‍...41 ലക്ഷം പൊടിച്ചു???

സര്‍ക്കാരിന്റെ മഹത്വങ്ങള്‍ വാഴ്ത്തിപ്പാടാന്‍ 25 അംഗ സോഷ്യല്‍മീഡിയ ടീം സര്‍ക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയയിലൂടെ കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമായി പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ 25 അംഗ പ്രൊഫഷണല്‍ സംഘത്തെ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമിക്കാന്‍ തീരുമാനം. സംഘത്തലവന് മാത്രം പ്രതിമാസം ഒന്നേകാല്‍ ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം നല്‍കും. സംഘത്തിന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് വകുപ്പിനു കീഴില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ സെല്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിനു ഭരണാനുമതിയായി. ടീം ലീഡര്‍ക്കു കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംഘത്തില്‍ നാലു കണ്ടന്റ് മാനേജര്‍മാരുണ്ടാകും. ഇവര്‍ക്ക് 75,000 രൂപ വീതം പ്രതിമാസം ലഭിക്കും. കണ്ടന്റ് ഡവലപ്മെന്റ് വെന്റേഴ്‌സിന ആകെ മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയും ഡേറ്റാ വെന്റേഴ്‌സിന് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയും ക്യാംപെയ്ന്‍ വെന്റേഴ്‌സിന്് എട്ടു ലക്ഷം രൂപയും ചെലവിടും. നേട്ടങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാനും അറിയിപ്പുകള്‍ കൈമാറാനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കായി പ്രത്യേക സോഷ്യല്‍ മീഡിയ സംഘവും മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് പിആര്‍ഒമാരും ഇപ്പോഴുണ്ട്. സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികളെ പുകഴ്ത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ടിവി പരമ്പരയുമുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെയാണു പ്രതിമാസം 41 ലക്ഷം രൂപ ചെലവു കണക്കാക്കുന്ന സോഷ്യല്‍മീഡിയ സംഘത്തെ ഇറക്കുന്നത്.