ജീവകാരുണ്യത്തിൽ മുന്നില്‍ മുകേഷ് അംബാനിയും, യൂസഫലിയും

ജീവകാരുണ്യത്തിൽ മുന്നില്‍ മുകേഷ് അംബാനിയും, യൂസഫലിയും ഹുറുണ്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുറത്തുവിട്ട ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവകാരുണ്യ പട്ടികയിലാണ് മുകേഷ് അംബാനി ഒന്നാമതെത്തിയത് സമ്പത്തില്‍ മാത്രമല്ല, ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് മേധാവി മുകേഷ് അംബാനി തന്നെ മുന്നില്‍. 2017 ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ 2018 സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയുള്ള ഒരു വര്‍ഷക്കാലയളവില്‍ 437 കോടി രൂപയാണ് അദ്ദേഹം ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ചെലവിട്ടത്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇതില്‍ നല്ലൊരു പങ്കും ചെലവഴിച്ചത്. ഹുറുണ്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുറത്തുവിട്ട ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവകാരുണ്യ പട്ടികയിലാണ് മുകേഷ് അംബാനി ഒന്നാമതെത്തിയത്. ഒരു വര്‍ഷം കൊണ്ട് 10 കോടിയിലേറെ രൂപ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ചെലവഴിച്ചവരാണ് പട്ടികയില്‍ ഇടം പിടിച്ചത്. മലയാളികളില്‍ ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയര്‍മാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ എം.എ. യൂസഫലിയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ഇന്ത്യക്കാരില്‍ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 70 കോടി രൂപയാണ് അദ്ദേഹം ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ചെലവഴിച്ചതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തുക ചെലവഴിച്ചത്. ഇന്‍ഫോസിസ് സഹ സ്ഥാപകന്‍ ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ (27 കോടി രൂപ), ആര്‍.പി. ഗ്രൂപ്പ് മേധാവി രവി പിള്ള (24 കോടി രൂപ), ശോഭ ഗ്രൂപ്പ് മേധാവി പി.എന്‍.സി. മേനോന്‍ (19 കോടി രൂപ), കല്യാണ്‍ ജൂവലേഴ്സ് മേധാവി ടി.എസ്. കല്യാണരാമന്‍ (13 കോടി രൂപ), ജെംസ് എജ്യൂക്കേഷന്‍ മേധാവി സണ്ണി വര്‍ക്കി (10 കോടി രൂപ) എന്നിവരാണ് യൂസഫലിക്കു പുറമെ പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടിയ മലയാളികള്‍. ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏറ്റവുമധികം തുക എത്തിയത് വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യരക്ഷാ മേഖലകളിലാണെന്ന് പട്ടിക വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2018 ഓഗസ്റ്റിലുണ്ടായ പ്രളയത്തെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ദുരിതാശ്വാസ ധനം വന്‍തോതിലെത്തിയെന്ന് ഹുറുണ്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇന്ത്യാ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും ചീഫ് റിസര്‍ച്ചറുമായ അനസ് റഹ്മാന്‍ ജുനൈദ് പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് എം.എ. യൂസഫലി 50 കോടി രൂപ നല്‍കിയപ്പോള്‍ റിലയന്‍സ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ 21 കോടി രൂപ നല്‍കി. ഇതിനു പുറമെ, റിലയന്‍സ് 50 കോടിയുടെ റിലീഫ് മെറ്റീരിയലും വിതരണം ചെയ്തു. ജീവകാരുണ്യത്തിൽ മുന്നില്‍ മുകേഷ് അംബാനിയും, യൂസഫലിയും ഹുറുണ്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുറത്തുവിട്ട ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവകാരുണ്യ പട്ടികയിലാണ് മുകേഷ് അംബാനി ഒന്നാമതെത്തിയത് സമ്പത്തില്‍ മാത്രമല്ല, ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് മേധാവി മുകേഷ് അംബാനി തന്നെ മുന്നില്‍. 2017 ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ 2018 സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയുള്ള ഒരു വര്‍ഷക്കാലയളവില്‍ 437 കോടി രൂപയാണ് അദ്ദേഹം ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ചെലവിട്ടത്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇതില്‍ നല്ലൊരു പങ്കും ചെലവഴിച്ചത്. ഹുറുണ്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുറത്തുവിട്ട ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവകാരുണ്യ പട്ടികയിലാണ് മുകേഷ് അംബാനി ഒന്നാമതെത്തിയത്. ഒരു വര്‍ഷം കൊണ്ട് 10 കോടിയിലേറെ രൂപ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ചെലവഴിച്ചവരാണ് പട്ടികയില്‍ ഇടം പിടിച്ചത്. മലയാളികളില്‍ ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയര്‍മാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ എം.എ. യൂസഫലിയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ഇന്ത്യക്കാരില്‍ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 70 കോടി രൂപയാണ് അദ്ദേഹം ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ചെലവഴിച്ചതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തുക ചെലവഴിച്ചത്. ഇന്‍ഫോസിസ് സഹ സ്ഥാപകന്‍ ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ (27 കോടി രൂപ), ആര്‍.പി. ഗ്രൂപ്പ് മേധാവി രവി പിള്ള (24 കോടി രൂപ), ശോഭ ഗ്രൂപ്പ് മേധാവി പി.എന്‍.സി. മേനോന്‍ (19 കോടി രൂപ), കല്യാണ്‍ ജൂവലേഴ്സ് മേധാവി ടി.എസ്. കല്യാണരാമന്‍ (13 കോടി രൂപ), ജെംസ് എജ്യൂക്കേഷന്‍ മേധാവി സണ്ണി വര്‍ക്കി (10 കോടി രൂപ) എന്നിവരാണ് യൂസഫലിക്കു പുറമെ പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടിയ മലയാളികള്‍. ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏറ്റവുമധികം തുക എത്തിയത് വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യരക്ഷാ മേഖലകളിലാണെന്ന് പട്ടിക വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2018 ഓഗസ്റ്റിലുണ്ടായ പ്രളയത്തെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ദുരിതാശ്വാസ ധനം വന്‍തോതിലെത്തിയെന്ന് ഹുറുണ്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇന്ത്യാ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും ചീഫ് റിസര്‍ച്ചറുമായ അനസ് റഹ്മാന്‍ ജുനൈദ് പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് എം.എ. യൂസഫലി 50 കോടി രൂപ നല്‍കിയപ്പോള്‍ റിലയന്‍സ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ 21 കോടി രൂപ നല്‍കി. ഇതിനു പുറമെ, റിലയന്‍സ് 50 കോടിയുടെ റിലീഫ് മെറ്റീരിയലും വിതരണം ചെയ്തു. ജീവകാരുണ്യത്തിൽ മുന്നില്‍ മുകേഷ് അംബാനിയും, യൂസഫലിയും ഹുറുണ്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുറത്തുവിട്ട ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവകാരുണ്യ പട്ടികയിലാണ് മുകേഷ് അംബാനി ഒന്നാമതെത്തിയത് സമ്പത്തില്‍ മാത്രമല്ല, ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് മേധാവി മുകേഷ് അംബാനി തന്നെ മുന്നില്‍. 2017 ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ 2018 സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയുള്ള ഒരു വര്‍ഷക്കാലയളവില്‍ 437 കോടി രൂപയാണ് അദ്ദേഹം ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ചെലവിട്ടത്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇതില്‍ നല്ലൊരു പങ്കും ചെലവഴിച്ചത്. ഹുറുണ്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുറത്തുവിട്ട ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവകാരുണ്യ പട്ടികയിലാണ് മുകേഷ് അംബാനി ഒന്നാമതെത്തിയത്. ഒരു വര്‍ഷം കൊണ്ട് 10 കോടിയിലേറെ രൂപ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ചെലവഴിച്ചവരാണ് പട്ടികയില്‍ ഇടം പിടിച്ചത്. മലയാളികളില്‍ ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയര്‍മാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ എം.എ. യൂസഫലിയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ഇന്ത്യക്കാരില്‍ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 70 കോടി രൂപയാണ് അദ്ദേഹം ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ചെലവഴിച്ചതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.