ഇനി മരത്തില്‍ പണം കായ്ക്കും

അഞ്ചു മുതല്‍ 10 വര്‍ഷം വരെയാണ്‌ മരം ജാമ്യമായി സ്വീകരിച്ച്‌ വായ്‌പ നല്‍കുക. വീട്ടുവളപ്പിലെ മരം വായ്‌പയ്‌ക്കു പണയവസ്‌തുവാക്കാന്‍ തിരുവനന്തപുരം തദ്ദേശവകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി വരുന്നു. തേക്ക്‌, ഈട്ടി, മഹാഗണി, ആഞ്ഞിലി, പൂവരശ്‌, പ്ലാവ്‌ തുടങ്ങി കാതലുള്ള മരങ്ങള്‍ക്കാണ്‌ വായ്‌പയ്‌ക്ക്‌ ഈടാകാനുള്ള യോഗ്യത. മരത്തിന്റെ വിപണിവിലയുടെ 75 ശതമാനം വരെ പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ വഴി വായ്‌പ അനുവദിക്കാനാണ്‌ ആലോചന. നടപ്പുനിരക്കില്‍ പലിശ നല്‍കണം.മരം സ്‌ഥിതിചെയ്യുന്ന ഭൂമിയുടെ പറ്റുചീട്ട്‌ നല്‍കി സഹകരണ സംഘവുമായി കരാറുണ്ടാക്കണം. തിരിച്ചടവ്‌ പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതുവരെ ഭൂമിയില്‍ കടന്ന്‌ മരം പരിശോധിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും സംഘത്തിന്‌ അവകാശമുണ്ടാകും. മരത്തിനു നമ്പറിട്ട്‌ ചുറ്റളവും ഉയരവും ഇനവും മറ്റു വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി വിധം മഹസര്‍ തയാറാക്കി ഗുണഭോക്‌താവ്‌ ഒപ്പിട്ട കരാര്‍ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമാക്കും.വായ്‌പ തിരിച്ചടയ്‌ക്കുന്നതുവരെ മരം വെട്ടാന്‍ ഉടമയ്‌ക്ക്‌ അവകാശമുണ്ടാകില്ല.മരം പണയപ്പെടുത്തി വായ്‌പയെടുക്കുന്നവരുടെ ആദ്യ വര്‍ഷത്തെ പലിശയ്‌ക്കു തുല്യമായ തുക തദ്ദേശ സ്‌ഥാപനം സബ്‌സിഡിയായി നല്‍കും.