നികുതി അടച്ചില്ലേല്‍ പണി കിട്ടും  !

ആദായ നികുതി: റിട്ടേണ്‍ വൈകിയാല്‍ വന്‍ പിഴ വരുന്നു വ്യക്തിഗത ആദായനികുതി റിട്ടേണില്‍ പിടിമുറുക്കി കേന്ദ്ര പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോര്‍ഡ്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ കണക്കനുസരിച്ചുള്ള ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ ജൂലായ് 31-നകം സമര്‍പ്പിക്കാത്തവര്‍ക്കെതിരേ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കാനാണ് തീരുമാനം.അവസാനതീയതിക്കുശേഷം റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നവരില്‍നിന്ന് 5,000 രൂപ പിഴയീടാക്കും.ഡിസംബര്‍ 31 കഴിഞ്ഞാല്‍ പിഴ പതിനായിരമാക്കും. മാര്‍ച്ച് 31-നു ശേഷവും റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിച്ചില്ലെങ്കില്‍ നികുതി ദാതാവിന്റെ അക്കൗണ്ട് റദ്ദാക്കാനും പാന്‍ കാര്‍ഡ് അസാധുവാക്കാനുമാണ് തീരുമാനം. ഇതുവരെ രണ്ട് മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലെ റിട്ടേണ്‍ വൈകി സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നു. ജി.എസ്.ടി. യുഗത്തിലെ പ്രഥമ റിട്ടേണ്‍ ആയതിനാല്‍ സമര്‍പ്പണ ഫോമില്‍ 25 ചോദ്യങ്ങള്‍ കൂടുതലായുണ്ട്. മുന്‍ കാലങ്ങളേക്കാളും കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണമാണ് ഫോമുകള്‍.അതേസമയം, ജി.എസ്.ടി.യുടെ വാര്‍ഷിക റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളൊന്നും വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.